तालुका स्तर - पदाधिकारी

पंचायत समिती
|
सभापती
|
उपसभापती
|
गट विकास अधिकारी
|
सहा. गट विकास अधिकारी
|
सहा. प्रशासन अधिकारी
|
प्रशासकिय कर्मचारी
eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण