जाहिराती

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य - २ - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती 1595
कृषी विभाग जाहिरात - बैल जोडीचा जाहीर लिलाव 165
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहिरात - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती 99
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा : वर्ग ३ मधील सरळसेवा भरती जाहिरात सन २०१४ 185
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य - २ - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती जाहिरात 55
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - पदभरती जाहिरात 1196
आरोग्य विभाग सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम - निव्वळ कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात 1206
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा - सन २०१३-१४, २०१४-१५, व २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांसाठी नवीन सनदी लेखापालाची नेमणूक करणेबाबत जाहिरात 503
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - जुनी वाहने व यंत्रसामुग्री यांचा जाहीर लिलाव 10-04-2015 ते 18-04-2015 5156
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सातारा : कंत्राटी पद्धतीने पदभरती : जाहिरात 23-04-2015 ते 05-05-2015 127
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - शालेय पोषण आहार योजना - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर 03-06-2015 ते 15-06-2015 45

सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण