जाहिराती

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 3306
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग स्वयंसहाय्यता गटाचे अभिलेखे छपाई व संगणक संच बाबत इच्छूक पुरवठादारांकडून अर्ज मागविण्याबाबत 1572
अर्थ विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी लेखापाल पदाची जाहिरात, उमेदवारांस सूचना, अर्जाचा नमुना व संबधित शासन निर्णय 2582
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - यांत्रिकी उपविभाग - निरुपयोगी व विनावापर पडून असलेली यंत्रसामग्री व वाहने यांचा जाहीर लिलाव 3345
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जि. प. सातारा कडील अभियानाच्या प्रचार, प्रसार, प्रसिद्धी साठी डीजीटल मिडिया व्हॅन सेवा पुरविणेसाठीचे दरपत्रकाबाबत 520
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य - २ - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती 1595
कृषी विभाग जाहिरात - बैल जोडीचा जाहीर लिलाव 165
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जाहिरात - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती 99
जिल्हा निवड समिती जिल्हा निवड समिती सातारा : वर्ग ३ मधील सरळसेवा भरती जाहिरात सन २०१४ 185
जलस्वराज्य विभाग जलस्वराज्य - २ - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती जाहिरात 55
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन - पदभरती जाहिरात 1196
आरोग्य विभाग सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम - निव्वळ कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात 1206
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा - सन २०१३-१४, २०१४-१५, व २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांसाठी नवीन सनदी लेखापालाची नेमणूक करणेबाबत जाहिरात 503
बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग (उत्तर) - जुनी वाहने व यंत्रसामुग्री यांचा जाहीर लिलाव 10-04-2015 ते 18-04-2015 5156
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सातारा : कंत्राटी पद्धतीने पदभरती : जाहिरात 23-04-2015 ते 05-05-2015 127
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण विभाग (प्राथमिक) - शालेय पोषण आहार योजना - कंत्राटी पद्धतीने पदभरती - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर 03-06-2015 ते 15-06-2015 45

eXTReMe Tracker
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण